فصل امتحانات آغاز شده است و دانش آموزان سخت در حال تلاش هستند.از آنجايي كه قشر جوان و نوجوان در اين روزها وقت بيشتري براي درس خواندن ميگذارند،بايد به فكر تغذيه درست و مناسب خود باشند.

بايد گفت اين روزها بسياري از نوجوانان از كم اشتهايي و دردهاي زودهنگام رنج ميبرند كه بخش اعظمي از اين بيماريها به علت خوردن فست فود و غذاهاي نا مناسب در بدنشان ايجاد ميكنند.

اين رورها با همه اين مشكلات فصل امتحانات نيز فرا رسيده و زمان آن است كه تغييراتي در رژيم غذايي ايجاد كنيد. در ادامه بهترين رژيم غذايي كه ميتوان در اين دوران استفاده كرد را آورده ايم.

صبحانه عالي

اولين نكته براي هر نوجواني نحوه آغاز روز است. صبحانه كامل ميتواند ذهن و مغز را تا انتهاي شب فعال نگه دارد همچنين ديگر دردهاي عضلاني نيز به سراغ آنها نخواهد آمد.در اين مواقع خوردن ميزان زيادي از غلات و ميوهها در هنگام صبحانه براي روزهاي امتحان توصيه شده است.

دقت داشته باشيد كه شربتها يا حتي آبميوههاي طبيعي جزو انواع ميوه بشمار نميروند و بهتر است دقيقا از خود ميوه تازه استفاده شود.

همچنين خوردن پنير را كمي كاهش دهيد و به جاي آن از مكملهاي سبوسدار استفاده كنيد.

باقي وعدهها

در حد امكان در كنار هر غذايي از سبزيها استفاده كنيد چرا كه خوردن سبزي به هضم غذا كمك كرده و آن را آسانتر ميكند. سبزيها همچنين بيشتر بدن را شارژ ميكنند تا ديرتر خسته شويد. البته در اين مورد دقت داشته باشيد كه از سبزيهاي كنسرو شده يا مانده استفاده نكنيد و تا حد امكان سبزيهاي مصرفي تازه بخوريد. استفاده از كربوهيدراتها نيز براي زمان امتحانات توصيه ميشود.

ميان وعده ها

در اين روزها ميان وعدهها را فراموش نكنيد چرا كه به اندازه غذاي اصلي ميتوانند مفيد باشند. استفاده از ميان وعدههايي ماننده ميوههاي تازه يا حتي يك لقمه نان و كره يا به مقدار كمي پنير و گردو ميتواند ميزان قند خون را كنترل كرده و از بيحال شدن يا عدم تمركز شما جلوگيري كند. استفاده از آجيلهايي مانند بادام زميني و بادام نيز بسيار مفيد باشد.

نان و روغن

دو عنصر ديگر در سلامت بدن نان و روغني است كه مصرف ميكنيد. براي روزهاي امتحاني نانهاي سبوسدار ميتواند مفيد باشد. استفاده از نانهايي مانند بربري يا سنگك را فراموش نكنيد همچنين نانهايي مانند باگت و لواش را به طور كلي از سبد غذايي خارج كنيد. در مورد روغن نيز دقت داشته باشيد كه استفاده از روغنهاي صنعتي خيلي براي سلامتي خوب نيست. ميتوانيد از روغنهاي حيواني يا روغن زيتون براي طبخ غذا استفاده كنيد.