باشگاه بارسلونا سرانجام با مدافع فرانسوي خود براي فصل آينده به توافق رسيد.

بارسلونا و اريک آبيدال در نشستي در خصوص آينده اين بازيکن با يکديگر به توافق رسيدند. ژوزپ ماريا بارتومو نايب رئيس، آندوني زوبيزارتا مدير فوتبالي، داويد ونديتلي مدير برنامههاي آبيدال و اين بازيکن نشستي داشتند که باشگاه در آن به بيان خواستههاي خود پرداخت و اين بازيکن از تمايلش به ادامه بازي سخن گفت.

به گزارش فارس،دو طرف به توافق رسيدند تا هفته آينده کنفرانس مطبوعاتي مشترکي برگزار کنند تا نتيجه اين جلسه را رسما اعلام کنند اما به نظر ميرسد آبيدال فصل آينده در تيم اول باشگاه حضور نخواهد داشت.

بارسلونا پيش از اين به او پيشنهاد داده بود که نقش سفير باشگاه را ايفا کند. به هر حال آبيدال اعلام کرد که ميخواهد همچنان تا جايي که سلامتياش اجازه ميدهد، در زمين بازي باقي بماند. اگر مدافع فرانسوي تصميم به ترک بارسلونا بگيرد، بازيکن آزاد خواهد بود، زيرا قراردادش با کاتالانها در ماه آينده به پايان خواهد رسيد.