مرجع خبري رئال مادريد : حالا كه مورينيو رفته ، سايت ماركا نگاهي به برخي ابراز نظر ها در مورد شخصيت مربي پرتغالي در دوران حضورش در پايتخت اسپانيا پرداخته است .
پرز :" ما بهترين مربي دنيا را داريم كه بهترين روند را داشته و رفتارش هم در حد استاندارد و عادي بوده است . "
كارانكا :" دوره فوق العاده اي را با او داشتم . بسياري از افراد شخصيتش را نمي شناسند . "
كريستيانو رونالدو :" هر مربي بزرگي بايد در ليگهاي متفاوت موفق باشد و او به اين مهم دست يافت . "
ژابي آلونسو :" او ويژگي هاي متفاوتي دارد و همين باعث مي شود كه بخواهي برايش بازي كني و بجنگي . "
اسين :"مثل پدر من است "
ايكر كاسياس :"با هم رابطه شخصي نداريم ، فقط در مورد فوتبال حرف مي زنيم . "
مانولو پرسيادو :"با توجه به بررسي نحوه انگيزه دادن و تلاشش مي تواند دليل موفقيتش را درك كرد . شماره يك است . "
گوارديولا :" در سالن كنفرانس شايد او رئيس لعنتي باشد . نمي خواهم با او در اين باره رقابت كنم . "
تيتو ويلانوا :" در مورد داوران صحبت خاصي ندارم ، اين تخصص خود اوست . "
دني آلوس :"يكي از جاه طلب ترين مربيان است . مطبوعات بيشتر از ما دلشان برايش تنگ مي شود . "