پرسپولیس نیوز : به گفته مدیرعامل باشگاه پرسپولیس فوتبال و فوتسال بانوان پیشرفت چشمگیری داشته و باید مورد حمایت قرار گیرد.

محمد رویانیان درباره وضعیت فوتبال و فوتسال بانوان اظهار کرد: اولین بار بود که فوتسال بانوان را میدیدم. باید بگویم که بانوان پیشرفت زیادی داشته و حرفهای بازی میکنند که این موضوع از تکنیک و تاکتیک آنها مشخص است. به جامعه بانوان تبریک میگویم. باید به جامعه ورزش بانوان کمک کرد و کمبودهای این بخش را به حداقل رساند. به نظر من دولت باید برای ورزش بانوان سرمایهگذاری کند. هر چند بانوان در زمینههای اجتماعی، فرهنگی و ... حضور فعالی دارند اما باید حضور آنها در ورزش هم به همان اندازه بیشتر شود.

وی درباره تیم فوتسال بانوان پرسپولیس هم گفت: این تیم سال گذشته قهرمانی لیگ را به خود اختصاص داد و امسال هم به عنوان نایبقهرمانی رسید که این موضوع نشان میدهد پرسپولیس بازیکنان بااستعدادی دارد. این تیم حدود 6 بازیکن ملیپوش دارد. در این برهه زمانی فوتسال بانوان خود را برای مسابقات آسیایی کرهجنوبی آماده میکند که امیدوارم بتواند نتیجه خوبی را در این رقابتها بگیرد.

رویانیان با بیان این که به بازیکنان فوتسال بانوان پرسپولیس به خاطر عنوان دومی در لیگ پاداش خواهد داد، افزود: به فوتسال بانوان کمک میکنم و تعامل خوبی در این باره با فدراسیون وجود دارد.