حسين فرکي ميگويد درست شدن فوتبال ايران ارتباطي به صعود به جام جهاني ندارد.

سرمربي تيم فوتبال فولاد خوزستان دربارهي شرايط کنوني تيم ملي در حالي که کمتر از 10 روز به ديدار ايران مقابل قطر باقي مانده، اظهار کرد: اميدوارم براي تيم ملي فضايي درست شود که بتوانيم در نخستين ديدار با قطر با پيروزي از زمين خارج شويم. وضعيت فوتبال ما هم ميطلبد که در اين زمان از انتقادات کم کنيم و فضاي همدلي و دوستي و رفاقت را براي تيم ملي به وجود بياوريم.

به گزارش ايسنا ، فرکي در پاسخ به اين سوال که برخي معتقدند بهتر است به جام جهاني نرويم تا مشکلات فوتبال درست شود، گفت: من با اين موضوع موافق نيستم. اگر قرار بود مشکلات فوتبالمان درست شود دفعه قبل که به جام جهاني نرفتيم اين اتفاق ميافتاد. اصلاح فوتبال ما هيچ ارتباطي به رفتن يا نرفتن به جام جهاني نرود. ما بايد به اين موضوع توجه کنيم که رفتن به جام جهاني، نشاط و شادابي را به مردم برميگرداند و در کنار آن در کارنامهي ما ثبت ميشود که چهارمين جام جهاني را تجربه کردهايم.

وي ادامه داد: اگر به جام جهاني صعود کرديم هم بايد بپذيريم که فوتبال ما مشکلات زيادي دارد. در اين صورت نتيجهي کارمان بهتر مي شود. اما اين موضوع قابل قبول نيست که بگوييم به جام جهاني نرويم تا مشکلات را از پايه درست کنيم.

مربي سابق تيم ملي دربارهي ديدار با قطر گفت: بازي حساسي داريم اما بازيکنان ما کمتجربه نيستند. برخلاف خيلي از افراد که فکر ميکنند بازي دشواري با قطر داريم، به نظر من اين ديدار براي ما آسان است. مطمئنا قطريها استرس بيشتري نسبت به ايران دارند. اگر بازيکنان تمرکز خوبي داشته باشند و حتي 70-60 درصد بازي خود را انجام دهند قطر به ما نخواهد رسيد. فکر ميکنم اگر ايران به گل اول برسد کارمان خيلي راحت ميشود اما قبل از آن بايد سعي کنيم که گل نخوريم. در اين صورت هرچقدر از زمان بازي بگذرد استرس قطر هم بيشتر ميشود.

فرکي گفت: ما مقابل ازبکستان هم به همين شکل پيروز شديم. آنها موقعيتهاي زيادي روي دروازه ما داشتند اما ما با تک موقعيت دقايق پاياني، سه امتياز را گرفتيم. فکر ميکنم اين اتفاق مقابل قطر هم ميافتد. صعود ما به جام جهاني به نتايج تيمهاي ديگر هم بستگي دارد و اميدوارم يک بار ديگر به اين تورنمنت مهم صعود کنيم. در حال حاضر بيشترين چيزي که بازيکنان تيم ملي به آن نياز دارند روحيه، نشاط و انگيزه است. نبايد بگذاريم بازيکنان احساس غريبي کنند. فدراسيون هم بايد انگيزه را براي بازيکنان فراهم کند. هرچند که در حال حاضر هيچ انگيزهاي بالاتر از خوشحال کردن مردم نيست و مليپوشان بارها اين را نشان دادهاند. در عين حال بايد براي آنها موارد تشويقي هم در نظر گرفته شود.

سرمربي تيم فوتبال فولاد خوزستان در ادامهي گفتوگويش با ايسنا دربارهي اهداف اين تيم در فصل نقل و انتقالات گفت: اولويت ما اين است که بازيکنان مدنظرمان را در فصل جديد جذب کنيم. به اميد خدا از 16 خرداد کارمان را براي فصل بعد شروع ميکنيم. مثل هميشه اعتقادم اين است که بايد ترکيبي از بازيکنان جوان و باتجربه را در اختيار داشته باشيم. امسال بايد تيمي ببنديم که هم در ليگ انتظارات خوزستانيها را برطرف کنيم و هم در ليگ قهرمانان آسيا نمايندهي شايستهاي براي ايران باشيم.

وي دربارهي پيشنهاد فولاد به علي کريمي گفت: علي بازيکن بزرگي است. به اعتقاد من او هنوز تمام نشده و بازيکناني که هنوز ميتوانند بدرخشند متعلق به خودشان نيستند بلکه متعلق به مردمند. به همين خاطر اگر کريمي قصد خداحافظي نداشته باشد ما دوست داريم از او در فولاد استفاده کنيم. از طريق دوستان نزديک پيگير حضور او هستيم. من از همين جا از علي ميخواهم که به خاطر مردم به فوتبالش ادامه دهد. مذاکراتمان را ادامه ميدهيم، باقي داستان به خود باشگاه و کريمي مربوط است.

فرکي در پايان دربارهي آينده آرش افشين در فولاد هم گفت: آرش مشکلي براي ماندن در فولاد ندارد و همين روزها قراردادش را تمديد ميکند.