به گزارش خبرگزاری فارس، مسئولان راه آهن پس از اینکه علی دایی از این تیم جدا شد با منصور ابراهیم زاده به توافق رسیدند.


پس از انجام مذاکرات نهایی منصور ابراهیم زاده در حضور خبرنگاران قرارداد خود را با باشگاه راه آهن امضا کرد تا از این پس فعالیت خود را در این تیم دنبال کند.


قرارداد ابراهیم زاده با راهآهن برای یک سال است.