به گزارش خبرگزاری فارس، منصور ابراهیم زاده امروز در حضور خبرنگاران قرارداد خود را با باشگاه راه آهن ثبت کرد.


در همین راستا منصور ابراهیم زاده را در راه آهن کریم قنبری، حمید خداداد به عنوان مربی بدنساز و جلال بشرزاد به عنوان مربی دروازهبانان همراهی می کنند. همچنین قرار است به زودی یک روانشناس نیز به کادر فنی ابراهیم زاده اضافه شود.