جواد منافی در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، پس از پیوستن به پرسپولیس به عنوان مربی اظهار داشت: به نظر من همیشه کار کردن در پرسپولیس برای همه یک افتخار بزرگ است. مخصوصاً برای من.


وی افزود: به همین دلیل من به خودم میبالم که اینبار با نظر دایی این شانس به من رو کرده که به عنوان مربی در خدمت پرسپولیس باشم. امیدوارم سال بسیار خوبی را در پیش رو داشته باشیم چون مردم از ما انتظار دارند.


وی یادآور شد: برای رسیدن به روزهای اوج و جواب دادن به انتظارات هواداران باید تلاش و کوشش بیشتری کنیم چون لیاقت پرسپولیس این است که حداقل امسال یک جام خوشرنگ بگیرد تا هواداران او شاد باشند.


باز هم میگویم کار سخت است اما با حضور دایی میتوان به این مهم رسید.


وی در پاسخ به سؤالی که آیا به بدشانسیهای دوران بازیکنیات را فراموش کردی یا خیر، گفت: با توکل به خدا به پرسپولیس میآیم و آن موضوع که به نظر من یک اتفاق بود را باید فراموش کنم. من میخواهم انشاءلله در زمان مربیگریام در معیت دایی خیلی از اتفاقات را جبران کنم که انشاءلله اینبار شانس به من کمک میکند تا این اتفاق بیافتد، فقط به نوبه خودم از هواداران میخواهم با توجه به اینکه همه مربیان در معیت دایی برای کمک به پرسپولیس آمدهاند همیشه یار و یاور تیم باشند تا بتوانیم به خواسته خود برسیم.