ژوزفین وال (Josephine Wall) متولد 1947 انگلستان، از هنرمندان پرشور نقاشی های رومانتیک است. ژوزفین از دوران کودکی علاقه وافری به نور و رنگ و داستان های بصری داشت. او هنگامیکه تنها چهار ساله بود سعی داشت زیبایی های دنیای خیالی اش را با رنگ و روغن ترسیم کند. به همین دلیل موجب شد تا طیف گسترده ای از طرفداران این سبک نقاشی را بخود جذب کند. نقاشی های او عمدتا فانتزی، تحت تاثیر و الهام گرفته از استعدادهای عرفانی و ایده های تخیلی است بطوریکه ژوزفین را در شمار هنرمندان مشهور اروپایی و غربی قرار داده است.