تکلیف پروویچ پس از بازگشت دایی مشخص میشود/ بنگر ماندنی میشود

پس از بازگشت دایی از سفر تکلیف پروویچ با پرسپولیس مشخص میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس، این روزها سوژه اکثر رسانهها لیست علی دایی و تکلیف بازیکنان خارجی این تیم است.

در این خصوص مدیربرنامه های پروویچ به فارس می گوید: قرار است پس از بازگشت دایی به تهران جلسهای برگزار تا تکلیف نهایی این بازیکن مشخص شود. اولویت پروویچ پرسپولیس است.

وی که مدیر برنامه های محسن بنگر نیز هست، در خصوص ماندن یا جدایی وی از پرسپولیس عنوان کرد: بنگر در لیست دایی هست ما صحبت هایی با باشگاه داشتیم و نتایج مثبتی هم داشته است. او مورد اعتماد دایی است.
انتهای پیام/ی