با ارسال برگههای جدید قرارداد

باشگاهها از امروز میتوانند قرارداد بازیکنان و مربیان را ثبت کنند
باشگاههای حاضر در لیگ برتر فوتبال از امروز میتوانند قرارداد بازیکنان و مربیان را به صورت رسمی ثبت کنند.
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، زمان نقل و انتقالات فصل سیزدهم لیگ برتر از 21 اردیبشهتماه آغاز شده و تا 15 تیر ادامه خواهد داشت، اما تاکنون برگه ثبت قرارداد بازیکنان و مربیان در اختیار باشگاهها قرار نگرفته و تنها باشگاهها میتوانند قرارداد داخلی با بازیکنان و مربیان امضا کنند. این برگه برای فصل آینده دچار تغییر و تحولاتی شده است و اشکالاتی داشته که آنها برطرف شده و امروز قرار است این برگه در فدراسیون فوتبال مورد تایید مصطفی شهبازی مسئول نقل و انتقالات سازمان لیگ قرار بگیرد و برای باشگاهها ارسال شود تا از این پس قرارداد بازیکنان و مربیان را به صورت رسمی ثبت کنند.
علی کاظمی، دبیر سازمان لیگ با تایید این خبر به فارس گفت: این برگه دچار اشکالاتی بود که با رفع آنها از امروز در اختیار باشگاهها قرار خواهد گرفت.