شهر عشق آباد به دلیل اینکه بیشترین ساختمان ها با سنگ مرمر سفید را دارد نامش در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد.

کریگ گلیندای ناشر کتاب رکوردهای گینس اعلام کرد که مقامات ترکمن قصد دارند عشق آباد را به یک شهر لوکس سفید رنگ تبدیل کنند.

وی در جریان دیدار با رجب گلدی نورمامدف شهردار عشق آباد گفت که پایتخت ترکمستان به دلیل تعداد زیاد ساختمان هایش با مرمر سفید نامش در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است.

کریگ گلیندای تاکید کرد: تا امروز در عشق آباد 543 ساختمان با نمای مرمر سفید به مساحت کلی 4.514 میلیون متر مربع احداث شده است. این تعداد ساختمان با مرمر سفید در یک شهر واحد در حال حاضر یک رکورد محسوب می شود.

کشور بیابانی ترکمستان که از جمهوری های شوروی سابق محسوب می شود دارای ذخایر غنی گاز بوده و میلیاردها دلار را برای تغییر شکل شهر یک میلیون نفری عشق آباد هزینه می کند.