سرپرست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان گفت: سوسن چلچراغ موجود در ایستگاه گل و گیاه زینتی لاهیجان زودتر از رویشگاههای مختلف طبیعی در حال گلدهی است.


سوسن چلچراغ از خانواده سوسنهای بومی ایران است و گلهای سفید با لکههای متعدد بنفش تیره و معطر دارد، این گل پرطرفدار در حال حاضر توسط سازمان حفاظت محیط زیست استان گیلان به طور کامل محافظت میشود.


سوسن چلچراغ از اواسط خرداد گل میدهد و گلهای آن تا نیمه تیرماه پایدار میماند و محل رویش آن در ایران، در قریه داماش در بخش عمارلو از توابع رودبار است. سوسن چلچراغ ارزش و شهرت ملی و جهانی دارد و بسیار آسیبپذیر است به طوری که در صورت نابودی پرورش آن ممکن نیست.محمدتقی پاداشت، سرپرست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان امروز گفت: پس از مدتها بررسی و مطالعه روی این گیاه، اکنون گیاه سوسن چلچراغ تولید شده در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گل و گیاه زینتی لاهیجان آغاز به گلدهی کرد.


وی اضافه کرد: این گل طرفداران زیادی دارد و بسیار مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار میگیرد.


وی ادامه داد: سوسن چلچراغ پرورشی در مقایسه با رویشگاه طبیعی معمولا ۲۰ روز زودتر گل میدهد.


پاداشت با اشاره به اینکه سوسن چلچراغ یکی از نادرترین گلهای جهان است، افزود: امسال بوتههای سوسن چلچراغ موجود در ایستگاه گل و گیاه زینتی لاهیجان زودتر از رویشگاههای مختلف طبیعی مانند داماش، درفک و اسالم گیلان، کلاردشت مازندران و منطقه شغالدره اردبیل در این ایستگاه تحقیقاتی در حال گلدهی است.


وی، این گیاهان را به عنوان ژرم پلاسم «ذخیره ژنتیکی» نام برد که در مرکز مذکور نگهداری میشوند.


وی افزود: علاقهمندان میتوانند هر روز برای بازدید از این ایستگاه به شهرستان لاهیجان مقابل مقبره کاشفالسلطنه مراجعه کنند.


در ادامه رجبی فرماندار رودبار با بیان این مطلب که عمارلوی رودبار رویشگاه اصلی سوسن چلچراغ در ایران است، گفت: امسال جشنواره این گل زیبا در رودبار برگزار میشود.


وی اضافه کرد: سوسن چلچراغ چشم و چراغ طبیعت گیلان است و این گل زیباییهای این شهرستان را به دنیا معرفی میکند.


رجبی گفت: برنامه داریم این جشنواره را باشکوهتر از سال گذشته در این شهرستان برگزار کنیم.