هفته گذشته کنسرسیوم «موبیلونا» مستقر در ایالات متحده، از طرحهای خود برای ساخت هتل "فضایی" در آینده رونمایی کرد.


این ساختمان 299.9 متری که 1.5 میلیارد یورو هزینه برای ساخت آن لازم است، شامل یک تونل بادی عمودی، یک مرکز بزرگ خرید شبانهروزی، تفرجگاه ساحلی برای پارک قایقها تفریحی و آب گرم با گرانش صفر است.


این هتل بر روی جزیرهای مصنوعی قرار داده خواهد شد.


هزینه 300 تا یک هزار و 500 یورویی برای هر اتاق، مکانی مناسب برای تجربه گرانش صفر/سفر تونلی را در اختیار کودکان قرار خواهد داد.


اولین نمونه این هتل در جزیره بارسلونا ساخته میشود و نمونههای دیگر از این طرح در لسآنجلس و هنککنگ نیز در حال ارائه هستند.