محمد عباسي به تغيير نام ليگ فوتبال امارات واکنش نشان داد.

به گزارش ايسنا، پس از تحريف تاريخ توسط دولت امارات و دستور به فدراسيون فوتبال اين کشور کوچک خليج فارس براي تغيير نام ليگ امارات به "ليگ خليج ع.ر.ب.ي"، محمد عباسي وزير ورزش ايران به اين اقدام سياسي واکنش نشان داد. او امروز در حاشيه برگزاري جشنواره «جوان برتر با توانايي خاص» حضرت علي اکبر(ع) درباره اين تصميم گفت: اگر اين کار صورت گرفته باشد، اين يک حرکت غيراخلاقي است و محکوم ميکنيم، چرا که خليج هميشه فارس در طول تاريخ به عنوان يک درخشش منطقهاي غيرقابل انکار بوده است و کشور ايران نيز به هيچ وجه علاقهمند نيست تا همسايگان ما اين چنين زمينههاي تفرقه را فراهم کنند و اميدواريم اين امر صورت نگرفته باشد.