پس از تهديد فرگوسن عليه بازيکن بينظم اولدترافورد

گروهي از هواداران متعصب منچستريونايتد با امضاي طوماري خواهان پرهيز وين روني از حاشيهپردازي شدند.

به نقل از ایندپندینت، گروهی بالغ بر ۵۰۰ هوادار تیم شیاطین سرخ پس از آنکه شاهد حاشیههای اخیر این ستاره ۲۶ ساله در این تیم بودند و خشم سرآلکس فرگوسن، مربی اسکاتلندی تیم محبوب خویش را به چشم دیدند، طوماری را امضا کردند که در آن رونی به انجام رفتارهای صحیح سفارش شده است.
در این نامه که به نشانی باشگاه ارسال شده، دوستداران یونایتد، گلزن ملیپوش را بازیکنی همیشه جنجالی خطاب کردهاند.
این نامه در حالی ارسال شده که دو روز قبل مربی ۷۰ ساله یونایتد با ستاره بینظم تیمش اتمام حجت کرد در صورت تکرار بی نظمی، محرومیتی دائمی برایش در نظر خواهد گرفت.


فرگوسن روز شنبه به خاطر شکست ۳ بر ۲ تیمش از بلکبرن در سالروز تولدش بسیار ناراحت شد. این مربی خستگیناپذیر و پرافتخار که دوست داشت در تولد ۷۰ سالگیاش، جشن آخر سال باشکوهی همراه با هواداران تیمش داشته باشد، از دست برخی از بازیکنان بینظم تیمش نیز عصبانی شد.
عمده دلخوری وی از دست وین رونی بود که بارها حاشیههایی را ایجاد کرد و از اشتباهات بیشمارش درس عبرت نگرفته است.

آخرین حاشیه جنجالی این بازیکن 26 ساله که باعث شد مربیاش ناراحتی مضاعفی در شب سال نو داشته باشد، بیتوجهی به اصول تیمی بود.
پس از این اتفاق فرگوسن بازیکن خاطی را به مبلغ ۳۱۰ هزار دلار جریمه نقدی کرد تا بلکه دست از حاشیه بردارد.