دومين تمرين تيم پرسپوليس با علي دايي از ساعت 9 صبح امروز به مدت 2 ساعت در آکادمي ملي المپيک دنبال شد.

به گزارش فارس، در اين تمرين ابتدا بازيکنان پرسپوليس تست چربي و سپس تست سرعت و آمادگي جسماني دادند.

*حقيقي، نورمحمدي، کنعاني، شاکري، غريبي، کفشگري، عباس زاده و رضا نورمحمدي با 30 دقيقه تاخير در تمرين امروز حضور پيدا کردند.

*رضا نورمحمدي پس از 30 دقيقه تاخير در شرايطي در تمرين امروز قرمزپوشان حضور پيدا کرد که علي دايي دقايقي با وي ابتدا به گفتوگو پرداخت. البته نورمحمدي در تماسي تلفني دليل تاخير خود را اعلام کرده بود. نورمحمدي به دليل اين تاخير اختصاصي تستها را انجام داد.

*کريم باقري همپاي ساير بازيکنان به تمرين پرداخت و در تست آمادگي جسماني يکي از آمادهترينها بود.

* بازيکنان و کادر فني پرسپوليس با ورزشکاراني از تيمهاي ملي بوکس، واليبال ناشنوايان، کشتي و مخصوصا ترکاشوند بازيکن سابق تيم ملي واليبال برخوردهاي جالبي داشتند.

*حميد علي عسگر در حاشيه تمرين امروز از ناحيه زانو دچار مشکل شد.

*عليرضا اماميفر و اسماعيل حلالي به همراه پرويز کماسي مهمان ويژه تمرين امروز قرمزپوشان بودند.

*کريم باقري امروز با پيراهن شماره 6 در تمرين امروز حضور پيدا کرد و بارها مورد تشويق دايي و دستيارانش قرار گرفت.

*بازيکنان پرسپوليس در مرحله آخر تمرين به دور زمين آکادمي ملي المپيک 20 دور دويدند که رضا نورمحمدي به دليل گرماي هوا دچار بدحالي شد. همچنين رقابت اولي بين حقيقي و عسگر نيز شور و حال خاصي را به اين تمرين داده بود که در نهايت رضا حقيقي برنده شد.

*در هنگام دويدن بازيکنان دايي در خصوص نحوه دويدن به بازيکنان تذکري جدي ميداد که چگونه بايد به صورت استاندارد استارتهاي خود را بزنند شوخيهاي دايي و باقري و بررسي دقيق وضعيت بازيکنان توسط اين دو نفر سوژه اصلي تمرين امروز بود. او به برخي از بازيکنان که در شرايط خوبي نبودند ميگفت شما چند سال است که ندويديد.همچنين باقري از بازيکنان ميخواست که او را تشويق نکنند.