اگر این روزها به استان های شمالی کشورمان به گیلان و مازندران سری بزنیم زنان و مردانی را می بینیم که با عزمی راسخ و گام هایی استوار مشغول نشای محصولی هستند که همه امید و آرزو و آمال خود و خانواده اشان را در آن می بینند. این در حالیست که باتوجه به واردات بیرویه برنج، مشکلاتی که در زمان فروش محصولشان در انتظارشان خواهد بود رنج های تولید برنج را بر تن شالیکاران مضاعف می نماید. استان گیلان در حال حاضر ۴۲درصد برنج مصرفی کشور را تامین می کند.