کار آلگري با رم به پايان رسيده است ولي بايد منتظر تصميم نهايي ميلاني ها باشد.

کوريرره دلو اسپورت اعلام کرده است که آلگري پس از جلسه اي که با آدريانو گالياني خواهد داشت تا در رابطه با آينده اش تصميم گيري شود.

به گزارش پايگاه خبري ميلان در ايران، اين مرد 45 ساله منتظر شنيدن آخرين تصميمات سران روسونري است. البته اين امکان نيز وجود دارد که آلگري در ميلان بماند با اين حال گفته مي شود که آلگري به زودي سرمربي رم مي شود.

اين رسانه ي شهر رم بر اين باور است که آلگري بر سر قراردادي سه ساله به ارزش 3.5 ميليون يورو در سال به توافق نهايي رسيده است.