باشگاه رئال مادريد توافق اسپانسرينگ جديدي را با کمپاني اميريتس به امضا رسانده است.

فلورنتينو پرس، رئيس باشگاه رئال مادريد و شيخ احمد بن سعيد آلمکتوم، رئيس کمپاني هواپيمايي اميريتس روز پنجشنبه در جلسه اي در ورزشگاه سانتياگو برنابئو از امضاي قرارداد جديدي ميان اين دو طرف خبر خواهند داد.

بدين ترتيب شرکت هوايي اميريتس، اسپانسر جديد باشگاه مادريدي خواهد بود و از اين پس روي سينه پيراهن هاي رئال مادريد هم شعار «با اميريتس پرواز کنيد» را خواهيم ديد.

اين درحالي است که کمپاني بي وين که يکي ديگر از اسپانسرهاي رئال مادريد بوده و 4 سال از قرارداد 6 ساله همکاري آنها سپري شده، مبدل به شريک ديجيتالي رسمي باشگاه مادريدي خواهد شد.