اولین محصولات قهوه مسی تا چند ماه دیگر به بازار خواهد آمدسایت گل- لیونل مسی، ستاره بارسا، به یک شرکت تولید قهوه اسپانیایی اجازه داد تا از نام او روی محصولات شان استفاده کنند.اولین محصولات قهوه مسی تا چند ماه دیگر به بازار خواهد آمد. در این قهوه های جوایزی نیز وجود دارد که مربوط به مسی و افتخاراتی است که او در طول دوران حرفه ای اش به دست آورده است.یکی از مدیران این کمپانی در گفتگو با خبرنگاران گفت:" این یک سرمایه گذاری است که ما به همراه مسی برای تولید قهوه انجام داده ایم. ویژگی این قهوه مشابه قهوه های ممتاز دیگر است."براساس گزارش نشریه فوربس، مسی سالانه بیش از 30 میلیون یورو درآمد از طریق دستمزد باشگاهی و اسپانسرها دارد و در رتبه یازدهم ثروتمندترین ورزشکاران دنیاست.مسی تنها به خاطر دادن حق استفاده از نامش به این کمپانی، 50 درصد از سود فروش محصولات را دریافت خواهد کرد.