مدافع فرانسوي تيم فوتبال بارسلونا با حضور در کنفرانس مطبوعاتي رسماً با کاتالانها وداع کرد و گفت: بارسلونا هميشه در وجودم باقي خواهد ماند.

اريک آبيدال ساعت 11 صبح روز پنجشنبه (به وقت محلي) همراه با ساندرو روسل، رئيس باشگاه و آندوني زوبيزارهتا، مدير ورزشي بارسا در جلسه خبري با نمايندگان رسانهها حضور يافت.به گزارش فارس، وي که سال گذشته دچار بيماري سرطان شد و تحت حمايت باشگاهش قرار گرفت، اظهار داشت: از رئيس و مدير ورزشي بارسا تشکر ميکنم. آنها هميشه با من بوده و حمايت کردند. امروز روز سختي در زندگيام است. پس از 6 سال که تجربيات زيادي همراه با بارسا دارم، بايد سختترين تصميم زندگيام را بگيرم و با پيراهن تيم وداع کنم. البته خيلي خوشحالم که در اينجا هميشه مورد حمايت مسئولان و تيم بودم. من حتي از پزشکان و فيزيوتراپهاي بارسا نيز بايد قدرداني کنم که در دوران سخت کسالت و نيز مصدوميت، حمايتم کردند.

او ادامه داد: در اين بين بايد از اعضاي خانوادهام نيز از طريق اين جلسه تشکر کنم که مرا به اين حد از موفقيت رساندند.

آبيدال افزود: در بارسا بازيهاي زيادي انجام دادم و به افتخارات متعددي رسيدم. بارسا واقعاً هميشه در وجودم باقي خواهد ماند.

آبيدال که سابقه حضور در تيمهاي ليون، موناکو و ليل کشورش را دارد، از سال 2007 تا به امروز 124 بازي براي آبي و اناريپوشان انجام داد.

منابع رسانهاي عنوان ميکنند وي قصد دارد يکي، دو فصل ديگر بازي کند. گفته ميشود اولويت او براي بازي ليگ لوشامپيونه فرانسه است.