لوييز سوارز مهاجم ليورپول اعلام کرد از رفتار رسانه هاي انگليسي با وي خسته شده است و اگر رئال وي را بخواهد به سختي مي تواند اين پيشنهاد را رد کند.

سوراز درحالي اين اظهارات را گفت که رسانه هاي اسپانيايي اخيرا از احتمال انتقال اين بازيکن به رئال مادريد خبر داده اند.

سوراز گفت به رغم رفتار خوبي که باشگاه ليورپول با وي دارد و تنها به طور زباني مي تواند از تماشاگران اين تيم تشکر کند، اما از رفتار رسانه هاي انگليسي خسته شده است و اگر فرصت بازي در کشوري ديگر نصيبش شود درباره آن به شدت فکر خواهد کرد.

سوارز گفت هنوز هيچ اقدام مشخصي درباره اين انتقال صورت نگرفته است اما نه گفتن به رئال دشوار است.