پنجمين تمرين تيم ملي فوتبال کشورمان با حضور سفير ايران در امارات برگزار شد.

به نقل از سايت فدراسيون، پنجمين تمرين تيم ملي زير نظر کادر فني برگزار شد.

در تمرين امروز که با گرم کردن، دويدن و حرکات کششي بازيکنان آغاز شد، ملي پوشان در فضاي کوچک کار با توپ و پاس دادن را انجام دادند و پس از آن ارسال از جناحين و ضربات ايستگاهي را تمرين کردند و پس از سرد کردن به استخر رفتند.

تمرين امروز مهمان ويژهاي داشت و دکتر فياض سفير ايران در امارات و هيات همراه بر سر تمرينات تيم ملي حاضر شد و با بازيکنان صحبت کرد.

در تمرين امروز هم نلو وينگادا حاضر بود و از نزديک در کنار کادر فني تمرينات بازيکنان را زير نظر گرفت.

مجتبي جباري گرفتگي جزئي عضله داشت و بنا به صلاحديد کادر فني امروز تمرين نکرد. البته لازم به ذکر است که در تمرين روز گذشته هم محمد نوري بخاطر گرفتگي جزئي استراحت کرده بود و امروز به تمرينات بازگشت و با ساير ملي پوشان تمرين کرد.