تيم واليبال نوجوانان که براي شرکت در مسابقات قهرماني جهان آماده ميشود روز جمعه به منظور برگزاري ديدارهاي تدارکاتي برابر تيمهاي نوجوانان و جوانان ترکيه عازم اين کشور ميشود. سفر تيم واليبال نوجوانان به ترکيه در ادامه هفتمين مرحله اردوي آمادهسازي اين تيم انجام ميشود که از چهارم خرداد ماه با حضور 16 بازيکن در تهران آغاز شد.به گزارش خبرگزاری پارس فوتبال و به نقل از مهر، محسن باقريان، معين معيني فرد، جواد حکمتي، ميلاد حميدي، محمدجواد معنوي نژاد، سيد مهدي حسيني ايمني، سهند اله ورديان، رحمان تقي زاده، محمدرضا عوض پور گيلارکشي، محمد امين حيدري، هادي سيد نيازي، محمد دليري، شاهين شهروز، اکبر ولايي، فردين قلعه وند و جابر اسماعيل پور بازيکناني هستند که در اين اردو حضور داشتند و تيم نوجوانان را در سفر به ترکيه نيز همراهي خواهند کرد.طبق برنامه پيش بيني شده، تيم واليبال نوجوانان که هدايت آنها را ايرج مظفري بر عهده دارد در ترکيه برگزار کننده سه ديدار تدارکاتي برابر تيمهاي نوجوانان و جوانان اين کشور خواهد بود.مسابقات واليبال قهرماني نوجوانان جهان 6 تا 16 تيرماه به ميزباني مکزيک برگزار ميشود. تيم نوجوانان ايران که قهرماني آسيا را در اختيار دارد، 29 خردادماه راهي محل برگزاري اين مسابقات ميشود.