به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، در نامه ارسالی از سوی نروژیها، از علی دایی به عنوان آقای گل ملی تاریخ فوتبال جهان و چهره سرشناس فوتبال ایران برای حضور در افتتاحیه بازیها و مراسم ویژه به نشانه صلح دعوت به عمل آمده است.


جام نروژ یکی از جامهای شناخته شده در رده سنی جوانان است که از سال 1972 برگزار میشود.


علی دایی با توجه به برنامهریزیهای خود برای تیم پرسپولیس، درباره پاسخ به این دعوت تصمیمگیری خواهد کرد.