کاپيتان سابق پرسپوليس ميگويد اين باشگاه بايد بهترين تصميم را در قبال علي کريمي بگيرد.

علي انصاريان دربارهي شرايط پرسپوليس در فصل آينده ليگ برتر، حضور علي دايي در اين تيم و وضعيت سرپرستي اين تيم صحبت کرد.

** نيازي نيست دايي جواب همه را بدهد

به گزارش ايسنا ، انصاريان دربارهي حضور دايي در پرسپوليس اظهار کرد: به نظر من او وظيفهي خيلي سختي را قبول کرده است. پرسپوليس در دو، سه فصل گذشته شرايط خوبي نداشته و توقع هواداران در حال حاضر خيلي بالاست. البته تجربهي قبلي دايي بايد به او کمک کند که وارد حاشيه نشود. شايد در دو فصل گذشته که سرمربي راه آهن بوده از حاشيهها به دور بوده و امنيتي داشته است اما امسال که به پرسپوليس بازگشته قرار نيست دوباره جواب همه را بدهد. به هر حال ميدانيم که دايي با مصاحبهها و جواب دادن به صحبت اين و آن بعضي مواقع تيمش را از تمرکز دور ميکند و اين به ضرر خودش است. اگر دايي 10 نفر طرفدار دارد 100 نفر هم مخالف دارد و بايد بداند که مخالفان هميشه هستند.

وي افزود: امسال بزرگترين حسن اين است که دايي از ابتدا به پرسپوليس آمده و خودش تيم را ميبندد. در پايان فصل هم اين دايي است که بايد جوابگوي نتايج باشد و مشکل سالهاي گذشته تکرار نميشود. به هر حال پرسپوليس در زمان دايي دو باخت پشت سر هم به استقلال داد و با بودن بازيکني مثل شيث رضايي به حاشيه ميرفت و حتي آن سالها اين صحبت وجود داشت که اين بازيکن توانايي خودش را در زمين نميگذارد. دايي بايد بداند هميشه آدم منتقد وجود دارد. حتي کسي که پايش يک بار هم به توپ فوتبال نخورده بعضي مواقع حرفهايي ميزند که سرت سوت ميکشد.

انصاريان با بيان اينکه حميد درخشان گزينهي خوبي براي پرسپوليس بود، گفت: طبق ذهنيتي که همه داشتند قرار بود سرمربي از بين مايليکهن و درخشان انتخاب شود اما هميشه وقتي دو نفر دعوا ميکنند نفر سوم برنده ميشود. به نظر من درخشان به درد پرسپوليس ميخورد. او 20 سال پيش هم سرمربي اين تيم بوده اما حالا همهي پرسپوليسيها بايد به دايي کمک کنند که او موفق شود.

** نميشود هرکسي را در خيابان پيدا ميکنيم بگذاريم سرپرست!

مدافع دهه 70 پرسپوليس دربارهي وضعيت سرپرستي اين تيم و انتقادهايي که به سعيد شيريني وارد ميشود، اظهار کرد: من از همان روز اول که سرپرست اعلام شد گفتم اين کار اشتباه است. کسي که روي نيمکت پرسپوليس ميآيد بايد وزنهاي باشد. نميشود هرکسي را در خيابان پيدا ميکنيم بگذاريم سرپرست يا اينکه به خاطر رفاقت و جان من و جان تو اين کار را بکنيم! يادمان نرفته که محمود خوردبين 20 سال روي نيمکت پرسپوليس نشست. وقتي فوتباليها خيلي بيشتر ميتوانند کمک کنند چرا بايد چنين کسي را بياوريم؟ حداقل فردي را بياوريم که يک چيزي از فوتبال بفهمد. سرپرست وظيفه دارد به عنوان اولين نفر به تمرين بيايد و آخرين نفر برود، اما در پرسپوليس برعکس است. حالا نميدانم چه اتفاقي بين شيريني و رويانيان افتاده که اين فرد سرپرست پرسپوليس شده است.

انصاريان گفت: آدمهايي که از رختکن تيم به مديران باشگاه خبر ميدهند چه دردي از تيم دوا ميکنند؟ ما که ستون پنجم نميخواهيم. مگر باشگاه ميخواهد از اتفاقات رختکن کتاب درست کند که کسي را بياورند که آمار بدهد و بگويد که فلاني لباسش را عوض کرد و آن بازيکن اين حرف را زد. اين بدترين اتفاق ممکن براي پرسپوليس است.

وي ادامه داد: با بودن اينگونه آدمها نه تنها پرسپوليس بلکه کل فوتبال ما ضربه ميخورد. آن وقت افرادي مثل محمد دادگان بايد در خانه بنشينند و شاهد نابودي فوتبال باشند. من از شما يک سوال ميپرسم، از بين 18 تيم ليگ برتر مديرعامل چند تيم فوتبالي بوده است؟ فقط و فقط رحيمي مديرعامل سپاهان است که من حتي يادم ميآيد او مهاجم خوبي بود. اما بهغير از او همه از سياست به فوتبال آمدهاند. اگر به فوتبال اروپا هم نگاه کنيد بهغير از دو، سه نفر که با پستهاي سياسي وارد باشگاهها شدهاند و نمونهاش برلوسکوني در ميلان است، همهي باشگاهها مديران ورزشي دارند. اما در ايران برعکس است و از 18 تيم 17 تيم آدم سياسي بالاي سر تيمشان است. وقتي مدير سياسي به يک باشگاه ميآيد سه سال زمان ميخواهد تا موفق شود. سال اول تيم را نابود ميکند، سال دوم کمي ياد ميگيرد و سال سوم تازه ميتواند کاري انجام دهد.

** با يک جشن دهان پيشکسوتان را بستند

علي انصاريان در ادامهي گفتوگويش با اشاره به اينکه مديران باشگاه پرسپوليس دوست ندارند پيشکسوتان دربارهي اين تيم نظر بدهند، گفت: آمدند يک جشن براي پيشکسوتان برگزار کردند تا دهان آنها را ببندند. الان از اين 12 چهرهي ماندگار هيچکدام نميتوانند دربارهي پرسپوليس نظر بدهند. آخر اين چه معني دارد؟ فريدون معيني که اين همه در فوتبال سابقه داشته و رييس کميته آموزش فدراسيون بوده نميتواند نظر دهد؟ امثال کلاني و جاسميان و ... جايي در باشگاه پرسپوليس ندارند؟

** شان علي کريمي را حفظ کنيد

کاپيتان سابق پرسپوليس دربارهي بحثي که اين روزها بين علي کريمي و مديران باشگاه پرسپوليس به وجود آمده هم گفت: من الگوي خوبي در مربيان پيدا کردم و آن هم امير قلعهنويي بود. ابتداي فصل قبل به او گفتند فرهاد مجيدي را بياور ولي ميگفت نه، اما به محض اينکه متوجه شد به اين بازيکن نياز دارد بهترين استفاده را از مجيدي کرد. حالا ما بايد با علي کريمي همين کار را بکنيم. همهي آن اتفاقات ناخوشايند براي مهدي مهدويکيا افتاد و انگار پرسپوليسيها باز هم ادب نشدند. ما ميگوييم قبول با علي کريمي مشکل داريد اما بگذاريد او در تيم باشد و شأنش را حفظ کنيد. مثلا تا نيمفصل در بازي رفت با استقلال براي او بازي خداحافظي بگذاريد. علي کريمي هر کاري نکرده باشد براي پرسپوليس جان کنده است. من ميدانم که رابطهي علي دايي با علي کريمي هم چندان خوب نيست. با آن اتفاقاتي که در دورهي ما در تيم ملي افتاد هر آدم 50 درصد عاقلي ميفهميد که اين دو نفر با هم مشکل دارند. اميدوارم بهترين تصميم را دربارهي کريمي بگيرند.

انصاريان در پايان گفتوگويش با ايسنا با تمجيد از انتخاب غلامپور براي هدايت دروازهبانهاي پرسپوليس گفت: به نظر من او يکي از بهترين و بااخلاقترين دروازهبانهايي است که در ايران بازي کرده است. من اولين بازي مليام را کنار او انجام دادم و از نظر من بهترين گزينه براي پرسپوليس بود. بايد اجازه دهيم کارش را انجام دهد و از پرسپوليسيها هم ميخواهم به او کمک کنند.