ژوزه مورينيو، سرمربي جديد چلسي، به قولي که در سال 2004 و در اولين مقطع حضورش در اين باشگاه به هواداران داده بود، تاکيد کرد.

مورينيو که در سال 2007 چلسي را ترک کرده بود، امروز با قراردادي 4 ساله به اين باشگاه پيوست و در طول هفته آينده به طور رسمي به رسانه ها معرفي مي شود.

اما او از طريق سايت رسمي باشگاه، براي هواداران چلسي پيامي فرستاد و قولي که 9 سال قبل به آنها داده بود را تکرار کرد.

به گزارش گل، در اين پيام آمده است:" اين دقيقا همان پيامي است اما اکنون مي توانم بگويم که من يکي از شما هستم و اين کمي شرايط را متفاوت مي کند. من در طول دوران حرفه اي ام دو دوره فوق العاده داشتم، چلسي و اينتر. و البته چلسي براي من مهمتر است.

قرار گرفتن مقابل چلسي براي من بسيار بسيار دشوار بود؛ من اين کار را دو بار انجام داد و خيلي بد نبود.

به خاطر بازگشتم بسيار خوشحالم. بايد خودم را آماده کنم تا در زمان ورودم به باشگاه احساساتي نشوم. اما واضح است که خيلي خوشحالم. گرفتن اين تصميم خيلي راحت بود.

من با رئيس ملاقات کردم و فکر مي کنم تنها پس از 5 دقيقه به توافق رسيديم؛ جلسه اي کوتاه اما ثمربخش. من از رئيس پرسيدم مي خواهي من برگردم،؟ او در جواب گفت مي خواهي برگردي؟ و من چند دقيقه فکر کردم و تصميم نهايي را گرفتم."