ژوزه مورينيو در اولين مصاحبه خود پس از پيوستن به چلسي، شمشمير را از رو بست و به انتقادات زيادي پرداخت.

باشگاه چلسي و ژوزه مورينيو روز گذشته براي امضاي قرارداد چهار ساله به توافق نهايي دست يافتند تا ژوزه مورينيو بازگشت دوبارهاي به تيم چلسي داشته باشد.

به گزارش ايسنا ، آقاي خاص در اولين مصاحبه خود پس از بازگشت به چلسي در گفتوگو با تلويزيون اين باشگاه گفت: من به تيم خودم بازگشتم. لحظهي بسيار ويژهاي براي من است. من همان مورينيوي چند سال قبل هستم که به اين باشگاه آمدم اما اکنون کمي باتجربهتر شدهام. من توانستم اذيتهاي کاسياس که با اندوه و ناراحتي خود و با چشمان سگياش من را آزار ميداد، تحمل کنم. اين من را قويتر کرده است.

سرمربي جديد چلسي در ادامه دربارهي باشگاه خود به اين باشگاه لندني گفت: تصميم من براي بازگشت به چلسي تصميم آساني بود. روبن آبراموويچ از من پرسيد آيا دوست داري به چلسي برگردي؟ من هم بعد از 5 دقيقه فکر کردن گفتم بله دوست دارم و تصميم گرفتم تا به باشگاه سابقم بازگردم. دوست دارم که مدت زمان زيادي در چلسي بمانم؛ زيرا فهميدم که اسپانيا و ايتاليا با شخصيت خاص من همخواني ندارد. اينجا همه مرا دوست دارند. از بازيکنان گرفته تا مسوولان تيم.

ژوزه مورينيو در ادامه به حضور رافائل بنيتس در باشگاه چلسي اظهار کرد: اگر ميبينيد که چشمانم کمي خيس است و اشک در چشمانم جمع شده است به اين خاطر نيست که احساساتي شدهام بلکه به خاطر اين است که بوي رافائل بنيتس هنوز در دفتر من وجود دارد. بويي شبيه پياز و پنير مانده اينجا ميآيد. اما بايد از او به خاطر يک چيز تشکر کنم. بايد از او به خاطر تنها کسب ليگ اروپا تشکر کنم. زماني که رافائل بنيتس در اين تيم بود هواداران او را دوست نداشتند و در استاديومها به روبرتو ديماتئو سرمربي سابق اين تيم اداي احترام ميکردند. با توجه به اينکه ديماتئو شماره پيراهن 16 چلسي را ميپوشيد هواداران در دقيقه 16 بازيهاي چلسي ديماتئو را تشويق ميکردند. اکنون که بنيتس از باشگاه رفته است به هواداران توصيه ميکنم در طول بازيهاي چلسي دو بار به افتخار او سيفون توالت را بکشند.

مورينيو که گويا حال طبيعي نداشت حتي فرگوسن که هميشه مورد اعتماد او بود را نيز از انتقادات خود بي بهره نگذاشت و گفت: آنها ظاهرا فکر ميکنند انگشت کردن در چشمان تيتو ويلانووا و انتقاد از داوران از پرتاب لنگه کفش به صورت ديويد بکام بدتر است. اما سالها آلکس فرگوسن در منچستريونايتد هرطور که ميخواست از داوران انتقاد ميکرد و با خبرنگاران صحبت ميکرد. اما اشکالي ندارد، شياطين سرخ آنقدر در طول اين سالها محبوب بودند که جايگاهي مثل فرشته کسب کرده بودند. اکنون آنها ديويد مويس را روي نيمکت خود ميبينند و خواهند فهميد که با حضور اين مربي به رتبهي ششم ميرسند و هيچ جامي کسب نخواهند کرد.

سرمربي جديد چلسي در پايان براي رقيب سابق خود نيز صحبتهايي داشت و خطاب به گوارديولا گفت: با پپ گوارديولا درفينال سوپرجام اروپا روبرو خواهم شد. او کسي است که يک سال پيش قبل از اين که به بايرن مونيخ بپيوندد از من فرار کرد. هي پيتزا پپروني راه فراري نداري. در سوپرجام اروپا تو را ميبينم

ژوزه مورينيو قرار است در اين هفته به طور رسمي در ورزشگاه استمفوردبريج به هواداران اين باشگاه معرفي شود.