دروازهبان رئال مادريد اعلام کرد که هميشه براي بازي کردن آماده بوده است.

ايکر کاسياس براي اولين بار درباره غيبتش در بازي مقابل اوساسونا صحبت کرد.

به گزارش فارس، وي در پاسخ به اظهارات مورينيو که گفته بود «کاسياس آماده نبود»، پاسخ داد: من هميشه براي بازي کردن آماده هستم.

دروازهبان رئال مادريد که در مراسم شامي که توسط شرکت رسانهاي ايتاليايي « Mediaset» برگزار شد توضيح بيشتري در اين باره نداد. متن گفتوگوي کوتاه وي به شرح زير است:

• آيا کمرت بهتر شده است؟

بله بهتر است.

• آيا به اندازه کافي حالت خوب بود که در ديدار مقابل اوساسونا به ميدان بروي؟

من هميشه آمادهام.

کاسياس در خصوص حمايتهاي دل بوسکه، سرمربي تيم ملي اسپانيا گفت: مي خواهم از ويسنته براي اينکه پس از 4 ماه بازي نکردن به من باور داشت، تشکر کنم.