مدافع جديد تيم فوتبال پرسپوليس گفت: انتخاب پرسپوليس به خاطر هدفم بود و هيچ بدي از هواداران استقلال نديدم.

سيد ميثم حسيني در خصوص پيوستنش به پرسپوليس و حواشي که پيرامون اين حضور ممکن است رخ دهد، صحبتهاي زير را انجام داد:

* چطور شد از نفت جدا شدي و به پرسپوليس رفتي؟

من از پرسپوليس پيشنهاد داشتم و بدون هيچ مشکلي با مسئولان نفت صحبت کردم و از اين تيم رفتم.

* صحبتهاي قنبرزاده نسبت به خودت انتقادي بود آن جريان چه شد؟

در آن قضيه سوءتفاهم به وجود آمده بود و من هم با آقاي قنبرزاده صحبت کردم و همه چيز حل شد. خوشبختانه قنبرزاده انساني با اخلاق است و من هم خوشحالم که در کنار او کار کردهام.

* چطور شد يک استقلالي به پرسپوليس رفت؟

من فقط به خاطر فوتبالم به پرسپوليس رفتم، البته يک نيمفصل هم در نفت تهران بازي کردم و احساس کردم ميتوانم در پرسپوليس پيشرفت کنم، ميدانم که استقلال و پرسپوليس تيمهاي بزرگي هستند اما جايي ميروم که آرامش داشته باشم.

* فکر ميکني بتواني نظر دايي را جلب کني؟

تمام تلاشم همين است مطمئنم دايي تلاش تمامي بازيکنان را ميبيند و من هم با انگيزه شاگرد او شدهام.

* فکر دربي فصل آينده و رويارويي با هواداران استقلال را کردهاي؟

من همه فکرهايم را کردهام و به اينجا آمدهام. با هر رنگي به زمين بروم هدفم موفقيت است و تلاش ميکنم خودم را نشان دهم.

* براي هواداران استقلال چه صحبتي داري؟

فقط ميتوانم بگويم هيچ بدي از آنها نديدم چه روزهايي که در استقلال سختي کشيدهام و چه روزهاي خوبي که در کنار آنها داشتم.

* پرسپوليسيها چطور؟

همانطور که گفتم ميدانم به تيمي پرهوادار آمدم و تلاش ميکنم دل آنها شاد شود. خدايي نکرده دوست ندارم کسي از دستم برنجد و با لغزشي کسي را ناراحت کنم.

* فکر ميکني پرسپوليس با دايي ميتواند قهرمان شود؟

او مربي بزرگي است و شناسنامه فوتبال ايران محسوب ميشود، من همان دو سال پيش که در استقلال بودم اعلام کردم که علي دايي را دوست دارم و حالا هم ميدانم که بازگشت او به اين خاطر است که ميخواهد دو سه فصل اخير را جبران کند و مطمئناً در ليگ برتر و جام حذفي مدعي خواهيم بود.

* و به عنوان سؤال پاياني مهرداد پولادي رقيب توست، کسي که خودش سابقه حضور در استقلال را دارد، رقابت با او را چطور ميبيني؟

من و مهرداد رابطه خوبي داريم، نه اينکه حالا اين حرف را بزنم پولادي دوست صميمي مهدي اميرآبادي است و من هم با اميرآبادي خيلي خوب بودم و هميشه با هم در ارتباط بوديم. زماني که در نفت با پرسپوليس بازي داشتيم با مهرداد گرم برخورد ميکردم اما حالا فوتبال حرفهاي است و هر دو نفرمان براي موفقيت پرسپوليس کمک ميکنيم. از دروازهبان تا فوروارد همه يک رقيب دارند و من هم تلاشم اين است که در کنار پولادي رقابت جانانهاي داشته باشيم که به سود پرسپوليس باشد.