کاپیتان سابق آلمان میگوید مربی پرتغالی تصمیم صحیحی گرفت.
سایت گل – میشاییل بالاک، هافبک سابق چلسی از تصمیم ژوزه مورینیو برای بازگشت به چلسی استقبال کرده و گفته این تصمیمی عالی است.
مورینیو پس از ماهها شایعه به تیم سابقش بازگشت. مورینیو در سال 2006 بالاک را برای چلسی خریده بود.
بالاک میگوید: «داشتن ژوزه مورینیو در چلسی تصمیمی رویایی است.
او شخصیتی عالی و مربیای فوقالعاده است. در همین سن هم به موفقیتهایی باورنکردنی رسیده.
بازگشت به باشگاهی مانند این هرگز تصمیم بدی نیست. چلسی باشگاهی عالی است. آنها سال گذشته لیگ قهرمانان را بردند و امسال لیگ اروپا را.
پول مناسب برایش وجود دارد، طرفداران عاشقش هستند، او طرفداران انگلیسی فراوانی دارد حتی در میان افرادی که طرفدار چلسی نیستند. در کل همه چیز برایش مهیا است.»