ملیپوش هلندی در اینتر با مورینیو کار کرده است.
سایت گل – وسلی اسنایدر، هافبک گالاتاسرای گفته شاید به ژوزه مورینیو، مربی جدید چلسی بپیوندد.
او از زمانی که مورینیو سنسیرو را به مقصد مادرید ترک کرد با او در تماس بوده است.
اسنایدر در ژانویه به گالاتاسرای رفت. او گفته: «رابطهای عالی با ژوزه مورینیو دارم.
از دوران حضور در اینتر تاکنون رابطهمان را حفظ کردهایم. مطمئن نیستم چلسی بازیساز میخواهد یا نه. اما در فوتبال هرگز نمیتوان مطمئن بود که چه قرار است پیش بیاید. در هر صورت من از حضور در ترکیه بسیار خوشحالم.»
اسنایدر 28 ساله در ابتدای دوران حضور در گالا مورد انتقاد قرار داشت اما به تدریج نمایشهایش بهتر شد. او میگوید: «رسیدن به یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان هدف ما بود که به آن رسیدیم. نیمه اول مقابل رئال مادرید ناامیدکننده بود.اگر بهتر بازی کرده بودیم صعود میکردیم. اما دیدار خانگی با یار دوازدهم فوقالعاده بود.»