تمرينات تيم فوتبال پرسپوليس بعد از ظهر امروز در اردبيل پيگيري شد.

به نقل از فارس، تمرينات تيم فوتبال پرسپوليس در اردوي اردبيل در شرايطي بعد از ظهر امروز برگزار شد که صبح امروز علي دايي به بازيکنان و کادر فني استراحت داده بود.

*در تمرين امروز علي دايي و ساير اعضاي کادر فني نيز پا به توپ شدند و در تنيس فوتبال همراه با سايرين به تمرين پرداختند.

* ميثم حسيني اولين تمرين خود را امروز با پرسپوليسيها انجام داد، وي دور زمين به طور اختصاصي دويد.

*حدود 500 هوادار تمرين امروز را از نزديک نظارهگر بودند، پرسپوليسيها فردا در ديداري دوستانه به مصاف آرتا سبلان خواهند رفت.