آدريانو گالياني اعلام کرد که کاکا به ميلان نخواهد آمد اما ميلان با يک هافبک تهاجمي به ميدان خواهد رفت.

گالياني به اسکاي گفت : " کاکا نمي آيد چرا که 31 سال سن دارد و ساليانه 10 ميليون يورو حقوق دريافت مي کند."

به گزارش پايگاه خبري ميلان در ايران، او در رابطه با سيستم مورد نظر برلوسکوني گفت: "ميلان مي خواهد به سيستم 4-3-1-2 بازگردد اما اين حرف برلوسکوني نبود. ما زماني که ريکاردو ساپونارا از امپولي خريداري کرديم اين تصميم را داشتيم ."

" زماني که او را جذب کرديم مشخص بود که مي خواهيم 4-3-1-2 بازي کنيم."