باشگاه میلان این بازیساز سابق خود را نمیخواهد.
سایت گل – آدریانو گالیانی، مدیر ارشد اجرایی میلان گفته این باشگاه در تابستان به دنبال خرید کاکا نخواهد بود.
بارها گفته شده که این بازیکن 31ساله در راه میلان است اما گالیانی میگوید که آنها دیگر کاکا را نمیخواهد: «کاکا همین حالا هم 31 سال دارد. او به میلان برنخواهد گشت.»
این بازیکن بازیساز تا تابستان 2015 با رئال مادرید قرارداد دارد اما انتظار میرود این باشگاه را ترک کند. او در فصل 13-2012 تنها 19 بازی در لیگ انجام داد و سه گل هم زد.