باشگاه لندنی قصد دارد بند بازخرید قرارداد این ملیپوش بلژیکی را فعال کند.
سایت گل – آرسنال پیشنهادی 26 میلیون یورویی برای خرید مروانه فلینی ارائه کرده است.
در قرارداد فلینی با اورتون این بند ذکر شده که میتوان آن را با 26 میلیون یورو فسخ کرد و آرسنال به همین دلیل این بند را فعال کرده است.
این بالاترین پیشنهاد تاریخ باشگاه آرسنال است. این پیشنهاد در همان روزی بوده که روبرتو مارتینس مربی اورتون شده.
در قرارداد فلینی مبلغ بازخرید او برای 4 باشگاه برتر 26 میلیون یورو و برای باشگاهی که به لیگ قهرمانان نرسیده 28 میلیون یورو ذکر شده.
در یک سال گذشته او را چلسی میخواسته و البته پس از رفتن دیوید مویس به منچستریونایتد خبرهایی از رفتن او به این تیم هم به گوش رسیده.
اما آرسنال که در این فصل 118 میلیون یورو برای خرج کردن دارد میتواند او را خریداری کند. این بیشترین بودجه نقل و انتقالات تاریخ آرسنال است.
سایت گل – آرسنال پیشنهادی 26 میلیون یورویی برای خرید مروانه فلینی ارائه کرده است.
در قرارداد فلینی با اورتون این بند ذکر شده که میتوان آن را با 26 میلیون یورو فسخ کرد و آرسنال به همین دلیل این بند را فعال کرده است.
این بالاترین پیشنهاد تاریخ باشگاه آرسنال است. این پیشنهاد در همان روزی بوده که روبرتو مارتینس مربی اورتون شده.
در قرارداد فلینی مبلغ بازخرید او برای 4 باشگاه برتر 26 میلیون یورو و برای باشگاهی که به لیگ قهرمانان نرسیده 28 میلیون یورو ذکر شده.
در یک سال گذشته او را چلسی میخواسته و البته پس از رفتن دیوید مویس به منچستریونایتد خبرهایی از رفتن او به این تیم هم به گوش رسیده.
اما آرسنال که در این فصل 118 میلیون یورو برای خرج کردن دارد میتواند او را خریداری کند. این بیشترین بودجه نقل و انتقالات تاریخ آرسنال است.