در حالی که تنها 12 ماه از قرارداد مربی فرانسوی با آرسنال باقی مانده، هواداران این باشگاه ونگر را به دلیل عدم کسب جام در 8 سال اخیر به شدت تحت فشار قرار داده اند.
سایت گل- ایوان گازیدیس، مدیر اجرایی آرسنال، مطمئن است که آرسن ونگر قرارداد جدیدی با این باشگاه امضا خواهد کرد و برای مدتی طولانی در این باشگاه خواهد ماند.
در حالی که تنها 12 ماه از قرارداد مربی فرانسوی با آرسنال باقی مانده، هواداران این باشگاه ونگر را به دلیل عدم کسب جام در 8 سال اخیر به شدت تحت فشار قرار داده اند.
با این وجود، گازیدیس مطمئن است که ونگر بهترین گزینه برای بازگرداندن آرسنال به مسیر قهرمانی است.
او در گفتگو با خبرنگاران گفت:" ما فکر می کنیم که مربی فوق العاده ای داریم. امیداریم که او برای آینده ای طولانی برای باشگاه برنامه ریزی داشته باشد. فکر می کنم او هنوز جاه طلبی اش را حفظ کرده؛ هنوز انگیزه زیادی دارد و فکر می کنم از پتانسیلی که باشگاه برای موفقیت های آینده دارد، هیجان زده است.
ما با هم رابطه فوق العاده ای داریم و رابطه او با هیئت مدیره باشگاه هم بسیار خوب است. مذاکرات به آرامی و پشت درهای بسته دنبال خواهد شد و سپس نتیجه نهایی اعلام می شود. ما مطمئنیم که آرسن بهترین گزینه برای هدایت باشگاه است و فکر می کنم او هم می خواهد همین کار را انجام بدهد."