به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پس از تمرین امروز با حضور در دفتر نمایندگی باشگاه پرسپولیس در اردبیل این دفتر را همراه با مدرسه فوتبال پرسپولیسیها در اردبیل رسما افتتاح کرد و آغاز به کار آن را در اردبیل اعلام کرد.


رویانیان همچنین دقایقی برای مدرسه فوتبالیها در اردبیل به سخنرانی و گفتوگو پرداخت.


مدیرعامل قرمزپوشان همچنین در تماسی تلفنی با نلو وینگادا از زحمات وی بابت حضورش در کنار کیروش در بازی با قطر تقدیر و تشکر ویژهای کرد. وینگادا نیز حضور رویانیان در کنار اردوی تیم ملی را بسیار مفید و حیاتی برای فوتبال ایران دانست و از نگاه ویژه وی به فوتبال قدردانی کرد.


رویانیان قرار است پس از بازدید از اردوی پرسپولیسیها و افتتاح نمایندگی و مدرسه فوتبال قرمزپوشان فردا به تهران بازگردد.