علي دايي پس از عملکرد ضعيف دو بازيکن در بازي دوستانه پرسپوليس آنها را از حضور در تمرينات منع کرد.

علي دايي سرمربي پرسپوليس در اردوي اردبيل سعي کرد چند بازيکن را مورد تست و ارزيابي قرار دهد. از اين رو در بازي دوستانه روز گذشته با آرتا سبلان از فياضبخش و ميربرغي استفاده کرد اما اين دو بازيکن پس از عملکرد ضعيف در تمرينات و بازيهاي دوستانه پرسپوليس شب گذشته با جواب منفي علي دايي براي حضور در تمرينات پرسپوليس مواجه شدند و از اردوي قرمزپوشان خارج شدند اما بازيکن جديدي به نام مطهري به اردوي قرمزپوشان اضافه شد تا مورد ارزيابي علي دايي در تمرينات آينده قرار گيرد.

خبر ديگر از اردوي سرخپوشان در مورد رضا نورمحمدي مدافع اين تيم است. در ديدار روز گذشته بين پرسپوليس و آرتاسبلان دچار مصدوميت شديدي شد. پس از بررسيهاي انجام شده نورمحمدي امروز MRI شد و قرار است تا فردا تکليف نهايي او براي ادامه تمرينات مشخص شود. وي فعلا تمرينات آبدرماني را در دستور کار خود قرار دارد.