ترکيب اصلي تيم ملي واليبال ايران در نخستين مسابقه ليگ جهاني 2013 ميلادي مقابل روسيه مشخص شد.

خوليو ولاسکو براي نخستين مسابقه تيم ملي واليبال کشورمان مقابل روسيه، سعيد معروف، محمد موسوي، آرمين تشکري، پوريا فياضي، فرهاد قائمي، شهرام محمودي و فرهاد ظريف را به ميدان خواهد فرستاد.

به گزارش ايرنا، مهدي مهدوي، عادل غلامي، حمزه زريني، آرش کشاورزي و امير غفور نيز بازيکنان ذخيره ايران در اين مسابقه هستند.

آندري وورونکوف سرمربي تيم ملي روسيه نيز در اين مسابقه آنتي پي کين (شماره 1)، مارکارف (شماره 2)، سيوژلز (شماره 6)، پاولوف (شماره 7)، اسپيريدونو (شماره 9)، آش چو (شماره 11)، موزيريسکي (شماره 13)، ول ويچ (شماره 14)، ايلينيخ (شماره 15)، وربف (شماره 16)، ژيگالوف (شماره 19) و ارماکوف (شماره 20) را در اختيار دارد که بايد ديد کداميک از آنها را به عنوان ترکيب اصلي مقابل ايران به ميدان مي فرستند.

تيم هاي ملي واليبال ايران و روسيه از ساعت 19:30 در نخستين مسابقه خود در ليگ جهاني 2013 به مصاف يکديگر مي روند.