دراولین سالگرد درگذشت مانولو پرسیادو، سرمربی سابق اسپورتینگ خیخون، مجسمه او در ورزشگاه ال مولینون، ورزشگاه باشگاه خیخون نصب شد
سایت گل- در مراسم بزرگداشت اولین سالگرد درگذشت مانولو پرسیادو، سرمربی اسبق باشگاه اسپورتینگ خیخون، سران این باشگاه، مجسمه ای را به نشانه احترام این مربی فقید در ورزشگاه ال مونلینون نصب کردند
مانولوپرسیادو، سرمربی ای بود که بعد از درگیری هایی که با مورینیو در قبل و بعد از بازیهای خیخون با رئال مادرید داشت، شهرت مضاعفی یافت