دور جديد تمرينات تيم ملي تکواندوي مردان براي حضور در مسابقات قهرماني جهان با بازگشت عليرضا نصر آغاز شد.

تيم ملي تکواندو مردان ايران که خود را براي حضور در بيستويکمين دوره مسابقات قهرماني جهان در مکزيک آماده ميکند، هفته گذشته آخرين مرحله تمريني خود را بدون حضور عليرضا نصرازاداني، کاپيتان خود برگزار کرد و مليپوشان دو روز استراحت کردند. تکواندوکاران امروز(شنبه 18 خرداد) دور جديد تمرينها را آغاز کردند که عليرضا نصر هم به اردوها بازگشت.

به گزارش ايسنا،احسان نقيبزاده، هادي مستعان، محمد خمسه، مسعود حجيزواره،اميد عميدي، مهدي خدابخش، سجاد مرداني، بهنام اسبقي و عليرضا نصرآزاداني 9 نفري هستند که در اين اردو حضور دارند.

عليرضا نصر، کاپيتان تيم ملي در اعتراض به اعلام نام خود در وزن چهارم براي اعزام مسابقات جهاني اردوها را ترک کرده بود اما پس از صحبت با کادر فني و مسئولان فدراسيون، به اردو بازگشت.

بيستويکمين دوره مسابقات جهاني تکواندو 22 تا 30 تير در شهر پايوبلا در مکزيک برگزار خواهد شد.