رايزني نويرورر با هاشميان بر سر انصاريفرد


سرمربي بوخوم براي به خدمت گرفتن کريم انصاريفرد با وحيد هامشيان مشورت ميکند.


سايت آلماني liga-zwei از تمايل باشگاه بوخوم براي جذب کريم انصاريفرد، مهاجم کنوني پرسپوليس تهران خبر داده و شرايط جابهجايي اين مهاجم ايراني را بررسي کرده است.

به گزارش ايسنا،اين سايت نوشته است: "باشگاه بوخوم در حال بررسي شرايط انتقال مهاجم 23 ساله ايراني است که در 35 بازي ملي تا به حال 7 گل را به ثمر رسانده است. بوخوم پيش از اين هم در ساليان گذشته از بازيکنان ايراني مثل مهدي مهدويکيا، وحيد هاشميان و محرم نويدکيا استفاده کرده است. بوخوم به جذب اين بازيکن تمايل نشان داده است؛ هر چند انصاري فرد هنوز يک فصل ديگر با پرسپوليس قرارداد دارد اما تعهد او به گونهاي نيست که نتواند از اين تيم جدا شود.

احتمال زيادي ميرود که پيتر نويرورر، سرمربي فعلي بوخوم که تجربه همکاري خوبي با وحيد هاشميان داشته است، براي کسب اطلاعات بيشتر از انصاريفرد با مهاجم سابق خود مشورت کند.