رییس فدراسیون فوتبال لبنان از تبانی چند بازیکن این تیم در انتخابی جامجهانی قبل از دیدار با ایران خبر داد.در حالی که تیم ملی فوتبال لبنان خود را آماده دیدار برابر ایران در انتخابی جامجهانی میکند، هاشم حیدر، رییس فدراسیون فوتبال لبنان سخنان عجیبی را بر زبان آورد و از تبانی و کمکاری بازیکنان کشورش در دیدارهای انتخابی جامجهانی خبر داد!
رییس فدراسیون فوتبال لبنان گفت: "حضور تیم ملی فوتبال لبنان در این مرحله دستاورد بزرگی به شمار میآید. ما برای نخستین بار در تاریخ خود موفق شدیم به این مرحله راه یابیم. اگر خیانت بعضی از بازیکنان نبود اکنون به احتمال زیاد جمع امتیازهای ما ۱۰ یا ۱۲ بود و میتوانستیم جواز صعود به جامجهانی را کسب کنیم. متاسفانه بعضی از بازیکنان با شرکتهای شرطبندی همکاری کردند و دست به تغییر نتیجه بازیها زدند. آنها با این کار به تیم ملی کشورشان از پشت خنجر زدند و امتیازهای مهمی را از لبنان گرفتند."
سخنان هاشم حیدر بازتاب زیادی در رسانههای لبنانی داشت.
سایت النشره در گزارشی در واکنش به این سخنان رییس فدراسیون فوتبال لبنان نوشت: «این سخنان حیدر نشان میدهد که او اطلاعات سری در اختیار دارد و این طبیعی است؛ چرا که رییس فدراسیون فوتبال است. اما سوال این است که منظور او از تبانی مربوط به چه دیدارهایی میشود؟ در گروهی که لبنان قرار داشت، چهار تیم دیگر به نامهای ایران، قطر، ازبکستان و کرهجنوبی هم حضور داشتند. لبنان هم قبل از اعلام نتیجه کمیته تحقیقات پنج بازی انجام داده بود که عبارت بودند:
* لبنان صفر - قطر یک
* لبنان یک - ازبکستان یک
* کرهجنوبی ۳ - لبنان صفر
* لبنان یک - ایران صفر
* قطر یک - لبنان صفر
بر اساس این جدول تنها در دیدار برابر ایران احتمال تبانی وجود ندارد؛ چرا که ما (لبنان) در آن دیدار به پیروزی رسیدیم و تنها سه امتیاز خود در این مرحله را کسب کردیم. اگر بنا را بر این بگیریم که در دو دیدار برابر قطر تبانی رخ نداد، تنها دو دیدار دیگر باقی میماند و آن کرهجنوبی و ازبکستان است؛ چرا که نتیجه بررسی فادی زریقات این موضوع را تایید میکند، چنان که او گفت: رامز دیوب در بازیهای زیادی دست به تبانی زد. دیوب را به خاطر تبانی در دیدار برابر قطر محروم نکردیم، بلکه او را به خاطر دو دیدار برابر کرهجنوبی در مرحله قبل محروم کردیم.»
این سایت لبنانی در ادامه گزارش خود نوشت: «هنوز ابهام موجود در سخنان هاشم حیدر برطرف نشده است. لبنان الان پنج امتیاز دارد. رییس فدراسیون گفت، اگر خیانت بعضی از بازیکنان نبود، الان جمع امتیازهای ما ۱۰ یا ۱۲ بود. اگر بنا را بر این بگیریم که در دو دیدار برابر کرهجنوبی و ازبکستان تبانی رخ داده، الان باید جمع امتیازهای ما در صورت پیروزی در هر دو دیدار به عدد ۱۱ میرسید و این یک امتیاز کمتر و یا بیشتر از پیشبینی هاشم حیدر است. به نظر میرسد که تبانی در دیدار برابر قطر منطقیتر باشد؛ چرا که ما شانس بیشتری برای پیروزی برابر قطریها داشتیم. اگر آن اشتباه بچگانه رامز دیوب در دیدار برابر قطر نبود، ما سه امتیاز را به راحتی تقدیم حریف نمیکردیم. رییس فدراسیون فوتبال لبنان باید افشاگری بیشتری کند و با روشنی هرچه تمامتر به مردم پاسخگو باشد؛ چرا که تبانی در جامجهانی جنایتی عادی نیست. لبنانیها این حق را دارند که متهم را شناسایی و او را جریمه کنند. البته بعضی هم انگشت اتهام را به طرف خود فدراسیون دراز میکنند که امیدواریم این درست نباشد. چیزی به انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال لبنان باقی نمانده است. دیگر چیزی برای مخفی کردن وجود ندارد. فدراسیون فوتبال باید از اعتبار خود دفاع کند.»