دروازهبان جوان تيم فوتبال پرسپوليس از ايتاليا بازگشت و امروز به اردبيل ميرود.

علي دايي به دليل تمرينات پرفشاري که براي بازيکنان پرسپوليس در نظر گرفته بود امروز را به آنها استراحت داد. يک سري از بازيکنان قصد داشتند که امروز به گردش در اردبيل بپردازند اما به دليل خستگي ناشي از تمرينات موفق به اين کار نشدند و استراحت را به گردش ترجيح دادند.

به گزارش فارس،همچنين امير عابدزاده که سفري به ايتاليا داشت بالاخره به ايران بازگشت و امروز براي پيوستن به قرمزپوشان راهي اردبيل شد تا خود را به دايي معرفي کند. البته حضور عابدزاده در پرسپوليس باعث مشکلاتي بين قرمزپوشان و باشگاه لسآنجلس بلوز آمريکا شده که بايد پرسپوليسيها با پرداخت پول به اين باشگاه آمريکايي اين مشکل را حل کند.