به گزارش خبرگزاری فارس، کارلوس کی روش و مهدی تاج برای برنامه ریزی لیگ برتر سال آینده و هماهنگی برنامه های AFC جلسه ای برگزار کردند.


* خبرنگاران از ساعت 9 صبح برای پوشش این جلسه در سازمان لیگ حاضر شدند.


* مهدی تاج ساعت 9:20 به سازمان لیگ آمد.


* تاج مقابل در سازمان لیگ با عزیز محمدی رئیس اتحادیه باشگاه های کشور روبرو شد و حدود 10 دقیقه مقابل در با او به صحبت پرداخت.


* کارلوس کی روش به طور دقیق در ساعت 10 صبح که زمان شروع برگزاری جلسه بود در سازمان لیگ حاضر شد.


* در جلسه کی روش و مهدی تاج، علی کاظمی دبیر سازمان لیگ و امید نمازی مربی تیم ملی حضور داشتند.


* امید نمازی در نقش مترجم حاضر شد و صحبت های کی روش را برای مهدی تاج ترجمه می کرد.


* در میانه های جلسه خبرنگاران برای مصاحبه وارد اتاق شدند.


* کی روش در صحبت با خبرنگار واحد مرکزی خبر که در بخش خبری 20:30 هم فعالیت می کند با شوخی به وی اعلام کرد زمانی که تیم ملی شکست می خورد برای مصاحبه در فرودگاه حاضر می شود اما وقتی مقابل قطر به پیروزی رسیدیم این کار را نکرد.


* پس از انجام مصاحبه خبرنگاران بیرون آمدند و کی روش و تاج صحبت های پایانی خود را ادامه دهند.