5 وزنهبردار المپيکي براي حضور در مسابقات جهاني لهستان به تيم ملي وزنهبرداري دعوت شدند.

5 وزنهبردار المپيکي که به خاطر مشکلات با کادرفني از بعد از المپيک ديگر به اردوي تيم ملي دعوت نشده بودند، براي حضور در مسابقات قهرماني 2013 جهان لهستان به تيم ملي وزنهبرداري دعوت شدند.

به گزارش فارس، کيانوش رستمي، سعيد محمدپورق نواب نصيرشلال، سجاد انوشيرواني و بهداد سليمي 5 مليپوشي هستند که با اعلام کادرفني ميتوانند از امروز با حضور در اردوي تيم ملي براي حضور در مسابقات جهاني لهستان خود را آماده کنند.