باشگاه بنسيکاي پرتغال آمادگي خود را براي يک ديدار دوستانه با پرسپوليس آماده کرد.

مسئولان باشگاه پرسپوليس با تاکيد محمد رويانيان در چند وقت اخير ارتباط هاي بينالمللي بسيار خوبي را با کشورهاي مختلف آسيايي و حتي اروپايي داشتهاند. از همين رو مسئولان باشگاه بنسيکاي پرتغال به پرسپوليسيها اعلام کردند که حاضرند يک ديدار دوستانه در تهران با قرمزپوشان داشته باشند. پرتغاليها حتي تعداد نفرات خود که بالغ بر 50 نفر است را اعلام و منتظر موافقت مسئولان باشگاه پرسپوليس هستند. مسئولان باشگاه پرسپوليس هم منتظر نظر علي دايي در خصوص اين بازي هستند.

به گزارش فارس،پرتغاليها اعلام کردند در صورتي که پرسپوليس آمادگي خود را براي اين بازي اعلام کند،2 نفر از مسئولان باشگاه براي بازديد از امکانات،حملو نقل، محل اسکان و غيره زودتر از موعد مقرر به تهران خواهند آمد تا مقدمات سفر بنسيکا را آماده کند.