فردا شب همه از تيم ملي برد مي خواهند و برخي روي برد پرگل نظر دارند اما همه به لزوم كسب سه امتياز واقفند و اميدوارند با هر كيفيتي كه شده اين اتفاق رخ دهد
سايت گل – با وجود اينكه روي كاغذ بسياري از اهالي فوتبال تيم ملي ايران را در بازي فردا برنده مي دانند اما برخي از دوستداران تيم ملي هم نگرانند كه مبادا اتفاقي كه در دوره مربيگري برانكو و در بازي با اردن براي ما در همين ورزشگاه آزاد ي رخ داد ،اتفاق بيافتد و به يكباره اوضاع براي صعود خراب شود.
با اين حال آن دسته از هواداران اميدوار نيمه پر ليوان را هم نگاه مي كنند و معتقدند تيم هاي فوتبال ايران شامل ملي و باشگاهي هر گاره كه لازم بوده و بايد مي برده اند ،به خواسته خود رسيده اند و اين بار هم مقابل تيم لبنان اين اتفاق خواهد افتاد.
تيم هاي باشگاهي ما قبل از اين كارهاي بزرگ زيادي در رقابت هاي قاره اي انجام داده اند و در مصاف هايي كه براي صعود حتي نياز به برد پر گل داشته اند به كمك هواداران پر تعدادشان به برتري لازم رسيده اند .نمونه اين اتفاق را مي توان در رويارويي پرسپوليس و استقلال مقابل آليماي قزاقستان و نف باخور ازبكستان به ياد بياوريم كه سرخابي ها شكست هاي سه بر صفر در خانه حريفان را با بردهاي خيره كننده 5 بر صفر در ورزشگاه مملو از تماشاگر جبران كرده و به نوعي حماسه آفريدند.
حتي تيم ملي ايران هم در سال 2005 و در روزي كه بايد مي برد تا صعود كند ،مقابل بحرين با حمايت صد هزار ايراني برنده شد تا شكست لبنان درجه دوم در خانه كار چندان دشواري به حساب نيايد.
فردا شب همه از تيم ملي برد مي خواهند و برخي روي برد پرگل نظر دارند اما همه به لزوم كسب سه امتياز واقفند و اميدوارند با هر كيفيتي كه شده اين اتفاق رخ دهد.البته با پيشينه اي كه ذكر شد حالا همه مي دانند وقتي كه حتما برد مي خواهيم قطعا به آن مي رسيم.درست مثل آن كنايه بامزه معروف كه «ايراني هر كاري بخواهد مي كند»!